Träffa oss på Ligna
i Hannover 15-19/5 2023

Träffa oss på Trä & Teknik
i Göteborg 3-6/9 2024

0
Hyvlar med hastigheter
upp till 450 m
per minut
0
Bandsågar med hastigheter
upp till 150 m
per minut
0
HIGH
END
Högteknologi
redan i
standardutförandet
0 HIGH
FLEX
Hyvlar och sågar
i många varianter

Våra maskiner

WPM Medium

Planer / Moulder

WPM Large

Planer / Moulder

WPM Bandsåg

60/80

WPM Bandsåg

120/150

sv_SE